เงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของระบบไลฟ์แชท

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างเต็มที่ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้จากเรา 

ที่อยู่ IP ของคุณจะถูกบันทึกไว้อัตโนมัติเป็นเวลา 365 วัน และจะถูกลบอัตโนมัติหลังจากนี้ Scharlaken Koord ไม่สามารถทราบที่อยู่IP ของคุณจากแอพพลิเคชั่นแชท เฉพาะ “Serviant B.V.” ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้นที่สามารถสืบค้นที่อยู่ IP ของคุณ และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนี้กับ Scharlaken Koord ที่อยู่ IP ของคุณจะถูกบันทึกไว้เพื่อให้สามารถบล็อคที่อยู่ IP (เป็นการชั่วคราว) หากพบว่าระบบแชทถูกใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหลายครั้ง และจะใช้เพื่อประเมินจำนวนผู้รับบริการอัตโนมัติ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งระหว่างการพูดคุยจะถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลา 365 วันภายในระบบแชทโดย Serviant B.V. หลังจากนั้นจะถูกลบทิ้ง ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ให้บริการสามารถอ่านทวนข้อความสนทนาและดำเนินการเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม การพูดคุยนี้ยังจะถูกใช้เพื่อประเมินเจ้าหน้าที่ให้บริการและผู้ฝึกสอน