ขอขอบคุณที่สนใจรับบริการจากเรา!

 

ทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้าง หลังจากติดต่อกับเราแล้ว เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์จะเชิญคุณเข้าร่วมการพูดคุย คุณสามารถคาดหวังสิ่งต่อไปนี้จากเรา:

  • เราจะทำความรู้จักกันระหว่างการพูดคุยในครั้งแรก คุณจะได้รับโอกาสในการพูดคุยสาเหตุที่คุณเลือกติดต่อกับเรา ถามคำถามที่มีและแจ้งความต้องการหรือเป้าหมายในชีวิตของคุณ สิ่งที่เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ให้ความสำคัญมากที่สุดคือการรับฟังคุณ คุณสามารถระบุความต้องการและสิ่งที่คุณคาดหวัง เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์จะพิจารณาว่าสามารถช่วยคุณได้อย่างไรบ้าง

  • จะมีการทำข้อตกลงเพื่อติดตามผลร่วมกันหลังการพูดคุยในครั้งแรกนี้ เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์จะช่วยคุณในการจัดการความต้องการต่าง ๆ ที่มีโดยการวางแผนดำเนินการร่วมกัน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ยังสามารถแนะนำบริการช่วยเหลือพิเศษต่าง ๆ กับคุณ เช่น ศูนย์จัดการหนี้ แพทย์หรือนักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่พร้อมเดินทางไปกับคุณด้วยหากต้องการ

  • เราให้ความสำคัญกับความต้องการของคุณเป็นอันดับแรก หากมีความต้องการใหม่ ๆ ระหว่างกระบวนการนี้ คุณสามารถค้นหาวิธีจัดการที่ดีที่สุดร่วมกัน หากคุณไปถึงเป้าหมายแล้วและไม่มีความต้องการอื่นอีก คุณสามารถยุติการรับบริการได้ คุณสามารถหยุดรับบริการด้านสังคมสงเคราะห์ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ Scharlaken Koord จัดบริการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น