Aandachtspunten bij vermoedens van contacten met een slachtoffer van een loverboy

Misschien bent u mentor van een klas en is één van uw mentorleerlingen naar u toegekomen omdat ze te maken heeft met een loverboy. Hoe reageer je dan? Hieronder hebben we een lijst opgesteld met wat aandachtspunten.

 

Benadering/omgang ‘’meisje’’

•   Steun het meisje in het feit dat ze haar geheim aan u heeft verteld.

•   Vraag aan het meisje of er iemand (vriendin) bij het gesprek aanwezig moet zijn.

•   Vertel haar dat ze niet de enige is die dit overkomt en dat zij geen schuld heeft aan de ontstane situatie.

•   Ga zoveel mogelijk uit van wat het meisje zelf wil of aankan. Probeer een goede inschatting te maken.

•    Als u merkt dat het meisje u niet in vertrouwen durft te nemen, vraag dan liever of ze met iemand anders binnen de school/instelling zou       willen praten.

•    Voorkom een te grote uitzonderingspositie voor het meisje.

•    Sommige meisjes vinden het prettig iets te lezen over hun situatie. Zie de pagina Preventie.

•    Zorg ervoor dat het meisje niet geïsoleerd raakt, dat is precies wat de loverboy wil. Hij is dan de enige waar ze op kan terugvallen.

Aandachtspunten voor uw eigen rol

•      Ga zorgvuldig om met de privacy van het meisje en van de ouders.

•     Ga niet zelf de hulpverlenersrol vervullen, probeer er op aan te sturen dat er een professionele hulpverlener wordt ingeschakeld.

•     Ga niet overhaast te werk. Handel zorgvuldig.

•    Beloof geen absolute geheimhouding aan het meisje. U kunt wel beloven geen stappen te nemen, zonder dit met haar te bespreken.

•    Probeer een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Accepteer dat tijdens een eerste gesprek niet alles wordt verteld. Kom       daar later op terug.

•   Zeg dat u wilt helpen, maar kom niet direct met oplossingen.

        

Plan van aanpak

•   Bij het noteren en notuleren is het van belang om signalen duidelijk en zo feitelijk mogelijk vast te leggen. Welke, hoe lang en hoe vaak?      Nummerborden, namen, adres, uiterlijke persoonskenmerken.

•   Let op de omgeving van de school. Zijn er loverboys die meisjes aan het ronselen zijn? Noteer eventueel kenteken en informeer bij de          politie.  

•   Let op internet- en mobiel telefoongedrag van de meiden op school. Zijn er loverboys die meiden via het internet aan het ronselen zijn?

•   In crisissituaties, acute of (levens)bedreigende situaties moet via de hulpverlening een melding worden gedaan of aangifte bij de politie.        De instantie coördineert en blijft aanspreekpunt.

Bijv. het meisje heeft overduidelijk contact met een loverboy, maar gaat nog naar school. Het is belangrijk om de lijnen tussen de instanties kort te houden. Zodra het meisje niet meer op school wordt gesignaleerd kan er direct informatie aan de samenwerkende instanties worden doorgegeven en actie worden ondernomen.  

•  In de evaluatiefase kan ook bekeken worden of de school voldoende aandacht besteedt aan preventie t.a.v. loverboys, seksuele               weerbaarheid en assertiviteit. Als daar behoefte aan is, kan de school preventielessen aanvragen en een weerbaarheidtraining met           (risico)meiden organiseren. 

•  Het bieden van permanente educatie en het regelmatig opfrissen van kennis, kunde en houding is van groot belang om goed om te gaan     met signalen op het gebied van loverboys.

 

Info

•  Het kan ook zo zijn dat  meisjes die al in de prostitutie zitten, anderen aanzetten dat ook te gaan doen (bijv. lovergirls)

•  Ook kunnen er meisjes op dezelfde school zitten die voor geld/goederen (e-mail)adressen, telefoonnummers, etc aan loverboys       doorgeven     

Hulp nodig?

Bel, mail of chat met ons. gberuik hiervoor de icoontjes op de pagina's van de website.

Kom in actie

Ben je ook geraakt door de verhalen van onze doelgroep en wil jij je inzetten? Kom dan in actie! We kunnen jouw hulp goed gebruiken. Klik hier voor de mogelijkheden.

Doneer nu