Ons verhaal

Ruim dertig jaar geleden begon ons werk door vrouwen op de Amsterdamse wallen op te zoeken. We werden geraakt door hun verhalen. Door naar hen te luisteren hebben we geleerd hoe we naast hen kunnen staan.

Geïnspireerd door vrouwen en meisjes die door dwang in de prostitutie terecht kwamen, zijn we werk gaan maken van preventie. We maken jongeren weerbaarder in seksualiteit en relaties. Zodat zij hun grenzen beter kunnen aangeven en voor zichzelf durven op te komen.

De raamprostitutie loopt terug en er is een toename van advertenties via internet. We krijgen te maken met vrouwen en mannen met steeds meer verschillende nationaliteiten en nieuwe vormen van dwang en uitbuiting. We willen dat iedereen weet dat er hulp beschikbaar is. We passen onze werkwijze aan door meer digitaal te werken, te informeren via diverse talen en ons hulpaanbod steeds te actualiseren. Er is voor wie dat wil, een weg uit de prostitutie.

We staan op voor slachtoffers van dwang en voor een ieder die zelf haar stem niet kan laten horen. En we vragen de samenleving om samen met ons op te staan voor waardigheid en recht. 

Voor ons is ieder mens waardevol en heeft er recht op échte liefde te mogen ontvangen. We doen dat door er voor hen te zijn en lange termijn relaties aan te gaan. We stellen vragen, staan naast hen en laten nieuwe perspectieven zien. Dat verandert hun denken en handelen. In ons werk willen we onbevooroordeeld, onvoorwaardelijk, uitgesproken en levensveranderend zijn.

Wij vinden onze motivatie en inspiratie in het christelijk geloof. Wij geloven dat ieder mens door God geschapen is om vrij te zijn. In de wereld van de prostitutie zien wij veel onvrijheid. Als je gedwongen wordt om dit werk te doen, door mensen of door omstandigheden. Als je niet vrij bent om over je leven te vertellen of over wie je echt bent. Als je vast zit aan drank of drugs, in een negatieve relatie of aan sombere gedachtes over jezelf.

Wij geloven dat er bij Jezus altijd een nieuw begin is. Dat het verleden niet de toekomst bepaalt. En dat fouten en onrecht niet het laatste woord hebben maar dat er voor iedereen een weg is naar vrijheid en herstel. Of jij wel of niet gelooft, en welk geloof je ook hebt: wij respecteren ieders levensovertuiging. Het is aan jou of je met ons wilt praten over levensvragen of geloof. We preken niet, we luisteren wel. 

Kom in actie

Ben je ook geraakt door de verhalen van onze doelgroep en wil jij je inzetten? Kom dan in actie! We kunnen jouw hulp goed gebruiken. Klik hier voor de mogelijkheden.

Doneer nu