Meer nieuws
Nieuwsoverzicht
22 mei 2019

Bijeenkomst Jonge plegers

Professionals die te maken krijgen met jongeren die seksueel grensoverschrijdend vertonen, slachtoffers en/of gezinnen waarin dit heeft plaatsgevonden, stuiten vaak op dilemma’s en vooroordelen. Kwesties als; ‘wel of geen aangifte doen’ of ‘is aanmelden voor behandeling een goed alternatief’ zullen worden besproken. Ook bespreekt hij hoe een behandeling bij de Waag er uitziet en wat de meerwaarde kan zijn van het betrekken van gezinsrelaties. Belangrijk is natuurlijk ook hoe een aanmelding gedaan kan worden.

Afgelopen donderdag is een van onze preventiewerkers aanwezig geweest bij een bijeenkomst over jonge plegers door Erik Lagendijk (GZ-psycholoog, gedrags- en systeemtherapeut). Hij heeft jarenlange ervaring in de behandeling van minderjarige plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij de Waag Nederland.

Er werd gestart met een casus: je stiefdochter van 6 geeft aan seksueel aangeraakt te zijn door jouw zoon van 10. Wie geloof je?

Daarna werd er verder ingegaan op de casus; jouw zoon bekent. Wat doe je en welke keuze maak je daarbij? Contact opnemen met de politie, school, contact opnemen met een zorgteam, niks doen etc.

Wat er in deze casus heel goed naar voren kwam hoe moeilijk het is, als ouders, om goed te handelen. je kunt je beter inleven in ouders die niets ondernemen. Enerzijds ben je bang dat je zoon een slechte naam krijgt en anderzijds voel je heel veel liefde en compassie voor hem. 

Interessant om samen na te denken, en meer te horen over plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vaak staan we stil bij de slachtoffers. Ook in onze preventielessen staan we stil bij de vraag: 'Wat kan je doen als jou dit overkomen is?'.

Maar wat moet je eigenlijk doen als jij dit gedaan hebt? In de lessen die we geven zien en horen we ook vaak voorbeelden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze daden zijn niet altijd gericht en komen soms ook voort uit onhandigheid of onwetendheid. Daders kunnen soms ook enorm worstelen met dat wat zij gedaan hebben. Slechts 10% vervalt, na een daad, weer in dat gedrag. Die andere 90% loopt  met een schuldgevoel rond..

Erik benoemd hoe belangrijk preventie is. We willen slachtofferschap voorkomen maar 'Preventie voorkomt ook plegers'.

Het belang van kinderen en jongeren meegeven wat de regels binnen het seksuele verkeer zijn is groot. We zijn trots op ons programma No Nonsense dat, juist hier, bij stil staat. 

Meer nieuws