Meer nieuws
Nieuwsoverzicht
05 december 2018

Kick-off : Samen tegen mensenhandel

Programma:  "Samen tegen mensenhandel" gepresenteerd voor betrokken organisaties. Scharlaken Koord is uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Op dinsdag 4 december 2018 gaf staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) als coördinerende bewindspersoon, het startsein voor het programma ‘Samen tegen mensenhandel’ in New Babylon te Den Haag. In aanwezigheid van talrijke vertegenwoordigers van betrokken organisaties, waaronder CoMensha, benadrukte de staatssecretaris het belang van de gezamenlijke inzet tegen mensenhandel.Staatssecretaris Mark Harbers presenteert het programma 'Samen tegen mensenhandel'.

Het programma 'Samen tegen mensenhandel', dat recentelijk met de Tweede Kamer is gedeeld, is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal ketenpartners uit heel Nederland. Zo liet CoMensha hiertoe met een groot aantal ketenpartners een systeemanalyse uitvoeren gefaciliteerd door TNO, waarvan Mark Harbers de resultaten in het programma heeft meegenomen. 
Het doel van het programma is om samen met al deze partners een nieuwe impuls te geven aan de aanpak van mensenhandel. Het programma richt zich op verbetering van signalering en preventie, versterken van internationale opsporing, goede opvang en ondersteuning voor slachtoffers, ondersteunen van gemeenten en meer zicht op aard en omvang door kennisdeling. 

Meer nieuws