Inhoud hulpverleningstraject

 

Er vindt een eerste aanmelding plaats en in het aanmeldingsoverleg wordt de cliënt gekoppeld aan een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker neemt contact op met de cliënt voor een kennismakingsgesprek.

In het kennismakingsgesprek kan de cliënt haar hulpvraag toelichten. De maatschappelijk werker is er in de eerste plaats om te luisteren en kijkt wat ze kan betekenen. De maatschappelijk werkers maken per cliënt gebruik van een hulpverleningsplan. Tevens wordt het gewenste resultaat van de cliënt en de status quo op het moment van aanmelding vermeld.

Ons maatschappelijk werk helpt in de volgende gebieden:
 

Financiën

Is er sprake van schulden, problemen met de administratie of budgetvragen? Is er een eerlijke boekhouder nodig? Zijn er vragen over verzekeringen of de belastingdienst? Wij kijken mee en helpen de cliënt verder op weg.
 

Werk

Wil de cliënt ander werk, maar is nog niet duidelijk waar dit kan? Is er angst voor de reacties van werkgevers en collega’s? Wij hebben contacten met werkgevers en gemeentes om onze cliënten op weg te helpen naar betaald werk. We hebben in Amsterdam een eigen werkervaringsplek en goede contacten met ander vrijwilligerswerk, Nederlandse les, een opleiding of een leerwerktraject.
 

Uitbuiting

Is er sprake van een loverboy, mensenhandel, uitbuiting of dwang? We helpen cliënten om uit deze situatie te stappen en geven de begeleiding die nodig is. Ook helpen we in de contacten met de politie, de IND en de advocatuur waar we een goed netwerk hebben.
 

Sociaal functioneren

Vaak zijn cliënten eenzaam of sociaal geïsoleerd. Wij helpen in het leggen van goede en duurzame contacten of maken gebruik van ons uitgebreide maatjes netwerk.
 

Psychisch functioneren

Worstelt een cliënt met depressieve gevoelens, angsten, PTSS symptomen of andere psychische klachten? Zijn er problemen met drank of drugs? Wij luisteren en zoeken samen met de cliënt naar de oorzaak van de klachten en een aanpak die helpt. De maatschappelijk werker doorloopt een methodiek, bijvoorbeeld rondom het thema weerbaarheid. Zelfbeeld, zelfvertrouwen en het aangeven van grenzen staan centraal. Met gebruik van lichamelijke oefeningen, uitleg en rollenspellen gaat de cliënt aan de slag met haar eigen leersituaties.
 

Praktisch functioneren

Zoals huisvesting of het leren van Nederlands: De maatschappelijk werker is op de hoogte van de gemeentelijke financieringen en de hieraan verbonden voorwaarden. Er wordt onderzoek gedaan naar de situatie van de cliënt. De cliënt wordt actief betrokken in dit proces. Zo kan de cliënt zelf in haar woonplek informeren bij de gemeente wat het aanbod is. Samen wordt gekeken of de hulpvraag naar wens is beantwoord.
 

Lichamelijk functioneren

Zijn er zorgen over de gezondheid of lichamelijke klachten? Wij kunnen helpen om goede zorg te krijgen, ook als er geen verzekering is. Vindt de cliënt het lastig om een afspraak met een arts te maken of hier alleen naar toe te gaan? We gaan graag met mee en regelen een afspraak.
 

Zingeving

Juist wanneer er problemen zijn kunnen vragen over het leven, zingeving of geloof een grote rol spelen. Tijdens ons traject krijgt dit de aandacht. We praten hier graag over door en verwijzen indien nodig door naar gespecialiseerde pastorale zorg.
 

We maken gebruik van ons uitgebreide netwerk om hulpvragen te beantwoorden. zoals de gemeente, werkgevers, buurtzorg, ketenpartners of zorginstellingen. Als een prostituee stopt met werk, weinig of geen opleiding heeft maar wel graag werkervaring op wil doen dan verwijzen wij door naar ons eigen werkervaringsplek Second Step.

Is specialistische hulp nodig? Dan verwijzen we door naar: 

GGD

Centrum seksueel geweld

(Jeugd)zorg instellingen

Schuldhulpverlening

GGZ instellingen

Politie

Huisartsen en psychologen

Nieuwe afspraken maken we altijd in overleg met de cliënt. We baseren onze verdere hulpverlening op het verloop van de ontwikkelingen omtrent de hulpvraag. De  maatschappelijk werkers zijn altijd zeer betrokken bij het welzijn van de cliënt en zullen haar daarom zoveel mogelijk bemoedigend, motiverend en uitnodigend benaderen. Omdat we per cliënt bekijken hoeveel maatschappelijke begeleiding nodig en gewenst is, kan het traject aanzienlijk variëren in lengte. Uiteraard kan de cliënt de maatschappelijke begeleiding op elk moment beëindigen. Alle cliënten worden uitsluitend door vrouwelijke medewerkers begeleid.

Lees hier ons verhaal.

Kom in actie

Ben je ook geraakt door de verhalen van onze doelgroep en wil jij je inzetten? Kom dan in actie! We kunnen jouw hulp goed gebruiken. Klik hier voor de mogelijkheden.

Doneer nu