“Het gaat erom dat je aanwezig bent”

Voor Verwijzers

Scharlaken Koord biedt al ruim 30 jaar professionele en betrokken hulp op het gebied van prostitutie en seksualiteit. We hebben een drievoudige missie: preventie, veldwerk en hulpverlening.

De maatschappelijke hulpverlening bieden we aan iedereen die te maken heeft (gehad) met prostitutie in Amsterdam en in de regio's Zaanstreek & Waterland, Haarlem & Kennemerland, Flevoland , Gooi & Vechtstreek en Overijssel. Het preventie werk heeft een landelijk bereik.

Onze medewerkers zijn professioneel en betrokken bij iedere individuele cliënt of leerling. Dat geldt ook voor onze getrainde vrijwilligers.
Scharlaken Koord werkt intern en extern met korte lijnen. We maken gebruik van een groot en divers netwerk en leveren altijd maatwerk. We zijn sterk in het vinden van creatieve oplossingen en als het nodig is, schakelen we externe professionals in om onze zorg aan te vullen. Onze hulpverlening en de trainingen die we geven, zijn altijd actueel doordat we inspelen op steeds veranderende hulpvragen en actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Productinnovatie en ontwikkeling zijn hierin speerpunten. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Jongeren praten vaker met hun vrienden dan met hun ouders over seks

Preventie

“Jongeren willen van ouders en docenten horen hoe ze met seksualiteit kunnen omgaan”
Wat voor beeld krijgen opgroeiende jongeren van seks? Is seks iets wat je neemt, als betaalmiddel, zonder relatie? Of seks juist als chantage middel? Veel jongeren voelen druk om seks te hebben als je dit eigenlijk niet wilt. En wat doe je als die leuke jongen je vraagt om je uit te kleden voor de webcam? We willen graag dat jongeren sterk en weerbaar zijn en een gezonde kijk hebben op seks. Onze ervaring is dat voorlichting over seks, weerbaarheid en prostitutie jongeren raakt. We merken dat preventie heel hard nodig is. We willen jongeren een beeld geven van seks dat hen beschermd en weerbaar maakt. Dit doen we door campagnes en digitale diensten en onze lesactiviteiten,deze vind je bij projecten Preventie. Klik hier voor ons overige aanbod.

Projecten Preventie

Onze preventiewerkers verzorgen, lessen, interactieve presentaties voor jongeren met de volgende drie projecten: No Nonsense Geen onzin over seksualiteit! Met jongeren op een open en respectvolle manier het gesprek aangaan over seksualiteit. Beware of Loverboys De naam zegt het al, kijk uit voor loverboys. Maar hoe herken je een loverboy van tegenwoordig? Een preventieproject voor meiden. Love Limits. Grenzen stellen aan de liefde, hoe doe je dat? Een fysieke en mentale weerbaarheidstraining voor meiden.

Informatie en meer

Ben je mentor van een klas en heb je bij één van je leerlingen het gevoel dat het niet helemaal klopt tussen haar en haar vriendje. Heeft dit meisje dan te maken met een loverboy of is het een gewoon een fout vriendje? We begrijpen dat dit moeilijk is om vast te stellen! Hier vind je een lijst met risicofactoren en signalen die het meisje kan vertonen als ze te maken heeft met een ‘fout vriendje’.
En wat als het dan werkelijk om een loverboy lijkt te gaan? Klik op protocol bij vermoedens van een slachtoffer van loverboy. Meer informatie? Klik op links. Hulp nodig? Wij denken graag met je mee, neem gerust contact met ons op.

fout

Hulpverlening

Ons Maatschappelijk werk biedt hulp aan een ieder die momenteel of in het verleden met prostitutie te maken hebben (gehad). Onze hulpverlening is divers en altijd afgestemd op de persoonlijke situatie en doelen van de hulpvrager.

Onze jarenlange en specifieke expertise zetten we in voor consulten en intercollegiaal overleg over signalen van of hulp bij prostitutie en uitbuiting.

Wij bieden onze hulpverlening aan in opdracht van gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid (RUPS-regeling voor uitstapprogramma’s). Dat betekent dat onze hulpverlening gratis is voor cliënten of deelnemers.
We nemen deel aan regionale overleggen met betrekking tot prostitutie, mensenhandel, zorg en veiligheid en we zijn vaste deelnemer van het landelijke platform van RUPS-organisaties. Daarnaast is Scharlaken Koord lid van het EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings; het Europese Platform tegen Mensenhandel. Lees meer over onze partners.

Wat bieden wij?

De wensen van cliënten staan centraal, samen bekijken we wat er nodig is. Bijvoorbeeld hulp bij het invullen van papieren of contact opnemen met de belastingdienst of IND. Misschien is er sprake van dwang of geweld en is hulp nodig om uit de prostitutiewereld te stappen, ook daar kunnen we bij helpen. Uiteraard zijn we ook bereikbaar voor overleg of het geven van advies aan hulpverleners of andere betrokkenen.
Meer informatie over ons hulpaanbod vind je hier. Daarnaast bieden we werkervaringsplekken aan in onze tweedehands winkel Second Step om stappen te zetten richting betaald werk, vrijwilligerswerk of een andere dagbesteding.

Hoe werken wij?

We geloven in vrijheid, recht en waardigheid voor iedereen waar we mee werken. Wij bieden hulp aan hen in de prostitutie en hen die eruit willen stappen. We geven prostituees een stem in de samenleving en staan op voor hun waardigheid. Wij respecteren ieders keuze en levensvisie en vinden onze eigen motivatie en inspiratie in het christelijk geloof. Lees hier ons verhaal. Onze dienstverlening voldoet aan de standaarden van het maatschappelijk werk m.b.t. privacy, verantwoording en andere wetgeving. We staan uiteraard open voor intercollegiaal overleg of het geven van consulten.

Irene, 35

'Men come and go. You simply open and close your window.'

Veldwerk

Al ruim 30 jaar zijn onze straatwerkers te vinden in de rosse buurten, in privé huizen en in clubs. Outreachend veldwerk is voor ons een belangrijk middel om prostituees te ontmoeten. De ervaring leert dat zij lang niet altijd zelf op zoek gaan naar hulp. Ook niet als ze dat eigenlijk wel zouden willen.

Naast het fysieke veldwerk doen we ook digitaal veldwerk, een nieuwe en uitdagende manier om contacten te leggen met vrouwen en mannen die werken via het internet.

Straatwerk

Wekelijks bezoeken we prostitutiegebieden in Amsterdam en Haarlem. In de Haarlemmermeer en Flevoland bezoeken we clubs. We doen dit in tweetallen, overdag en in de avond. We proberen zoveel mogelijk contacten te leggen en te onderhouden. Tijdens deze bezoeken geven we informatie over ons hulpaanbod. Daarnaast delen we desgewenst flyers uit in diverse talen. Onze straatwerkers spreken een Oost Europese taal, Spaans en/of Engels. We willen graag een bekend en vertrouwd gezicht zijn, de drempel naar hulp verlagen en met elk bezoek hoop en inspiratie brengen.

Digitaal veldwerk

Veel prostituees werken zelfstandig vanuit huis en hotel of gaan als escort op bezoek bij de klant. Via (adult)advertentiewebsites op het internet en sociale media zoeken zij contact met hun klanten. Er weinig zicht is op deze branche, daarom ontwikkelden we een nieuwe tool; digitaal veldwerk. Via deze nieuwe vorm van veldwerk leggen we contact met deze vrouwen en mannen door een SMS bericht te sturen met daarin een korte uitleg over onze hulpverlening. Hulpvragers kunnen, naast email en telefoon, ook reageren via de chat. We zijn zo beschikbaar voor deze grote groep, die via het internet werkt. Niet alleen door het aanbieden van hulp, maar ook om gewoon even te kletsen of je verhaal kwijt te kunnen.