Благодарим ви за интереса към нашите услуги!

 

Как работи? След като се свържете с нас, един от социалните ни работници ще ви покани за чат. От нас можете да очаквате следното:

  • По време на първия разговор ще се запознаем. Ще можете да обясните защо сте се свързали с нас, какви въпроси имате и какви желания и цели искате да постигнете. Първо и най-важно, социалният работник е там, за да ви изслуша. Ще можете да споделите своите нужди и очаквания. След това социалният работник ще ви каже какво може да направи, за да ви помогне.
     
  • След този първоначален разговор ще бъдат сключени последващи споразумения. Социалният работник ще ви помогне да се справите с нуждите си чрез план за действие, който ще изготвите заедно. Освен това социалният работник може да ви насочи и към специална помощ, напр. център за подкрепа за справяне с дългове, лекар или психолог. Ако искате, тя може също така и да ви придружи.
     
  • Вашите нужди винаги ще бъдат приоритет. Ако по време на процеса възникнат някакви потребности, можете заедно да намерите най-добрия начин, по който да ги удовлетворите. Ако постигнете целта си и не се нуждаете от нищо друго, можете да приключите периода на подкрепа. Можете да прекратите получаването на социална помощ, когато пожелаете. Подкрепата, предлагана от Scharlaken Koord, е безплатна.