16-10-2017

Actueler kon het bijna niet: gelijktijdig met het Tweede Kamer-debat over het regeerakkoord, was er in Amsterdam een seminar over prostitutie en mensenhandel – in de praktijk. De aanwezigen kwamen uit heel Nederland en uit België en zijn als professional of vrijwilliger betrokken bij hulpverlening aan prostituees. Aanleiding van de bijeenkomst was het dertig-jarig bestaan van Scharlaken Koord; die met het seminar ervaringen en geleerde lessen wilde delen; uit straatwerk, maatschappelijk werk, en preventiewerk.

Belangrijk uitgangspunt bij Scharlaken Koord is steeds uitgaan van de intrinsieke waardigheid van iedere unieke vrouw en meisje; ook als zij die zelf niet meer of nog niet, ervaren. Steeds opnieuw aanwezig zijn op de straat en in de clubs, luisteren naar hun echte verhaal, vragen naar hun echte wensen en hen helpen weer eigen keuzes te maken. Dat geldt zowel voor de hulpverlening als voor het preventiewerk.

Hoofdspreker van het seminar was Raymond Venema, operationeel coördinator van het team prostitutie van de politie Amsterdam. Hij benadrukte de unieke rol van hulpverleners en vrijwilligers voor vrouwen in de prostitutie. Politiemensen zijn aanwezig om toe te zien op naleving van vergunningsvoorwaarden, het voorkomen van misstanden en het opsporen van strafbare feiten. Straatwerkers, zoals die van Scharlaken Koord, komen voor de vrouwen zelf, zonder zo’n opdracht en vormen dus geen bedreiging. De vrouwen vertellen hen veel en dus kunnen zij soms ook signalen van mensenhandel oppikken. ‘Aanwezig zijn, kennen en gekend worden’ is van groot belang; dat geldt zowel voor de politie als voor hulpverleners. Zelf is de politieman al 16 jaar werkzaam in dit werkveld. Net als de mensen van Scharlaken Koord heeft hij duizenden vrouwen gesproken. Deze kennis en ervaring is nodig om signalen te leren oppakken. Als hulpverleners en politie elkaar signalen en hulpvragen doorgeven kan dit van groot belang zijn voor slachtoffers van mensenhandel. Goede signalen zijn ‘cosi’: concreet (waar, wanneer), objectief (feiten, geen interpretaties), specifiek (details) en individualistisch (eigen waarneming).

Venema heeft in zijn jarenlange praktijkervaring heel weinig vrouwen ontmoet die er langdurig vrijwillig voor kiezen om prostitutiewerk te doen. Tegelijkertijd komt het vaak voor dat vrouwen zelf niet voelen dat ze gedwongen worden, als daar wel sprake van is. De politie kan dus niet alle zaken oppakken. Het pooierverbod in het regeerakkoord kan iets gaan toevoegen aan de bestaande wetgeving als er minder bewijslast nodig is om hen te kunnen vervolgen. Tenslotte is er nog een andere uitdaging namelijk die van de groeiende internetprostitutie; waarin de vrouwen veel onzichtbaarder werken voor politie en hulpverlening. Dat doet een beroep op tijd, inventiviteit en nieuwe werkmethodes. 

← Terug naar overzicht

Scharlaken Koord
Barndesteeg 25
1012 BV Amsterdam

T. 020 622 68 97
info@scharlakenkoord.nl

www.scharlakenkoord.nl 
www.preventiescharlakenkoord.nl 
www.secondstepshop.nl 
www.hulpuitprostitutie.nl

www.facebook.com/scharlakenkoord

logo